top of page
HealthisWealth.jpg

سلامتی برای رسیدن به هر چیزی در زندگی لازم است!

AdobeStock_425795815_edited.jpg
Meditation

هدف ما

  • در این سایت، تعداد انگشت شماری از منابع و دسترسی به اطلاعات مفید برای مدیریت سلامت و تندرستی کلی از جمله مشکلات سلامتی رایج به ویژه برای پناهندگان در ایالات متحده پیدا خواهید کرد.

  • این پروژه در تلاش است تا حس توانمندی را در جامعه پناهندگان تقویت کند و آموزش بهداشت را ارتقا دهد. این منجر به بهبود رفتارهای سلامت جویی و افزایش آگاهی از منابع موجود می شود.

bottom of page